Вы искали:

больницассалтовостарополтавского рна

Мені 29 років. Діагноз помірна дисплазія. Робили кріо. Через 2 місяці той самий діагноз. Чи безпечне повторне кріо?
Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом альфа. Знайти радіус основи конуса якщо радіус описаної навколо нього кулі дорівнює р
см кубічних, а його твірна — 13 см. Знайдіть висоту конуса. 3) Радіус основи рівностороннього конуса дорівнює корінь із 3 см. Знайдіть висоту конуса.
Тест 1. Правомірна поведінка це — А) об'єктивна можливість і необхідність; Б) суспільна корисна поведінка; В) поведінка яка не суперечить приписам правових норм. Тест 2. Трудове право регулює: А) відшкодування шкоди працівникові; Б) працевлаштування; В) опіку на працівником. Тест 3. Функції Верховної Ради України: А) прийняття до громадянства України; Б) представницька функція; В) установча функція. Тест 4.Административное право — это… а) нормы — властные предписания; б) модуль должного поведения; в) двусторонние обязывающие нормы. Тест 5.Право собственности — это… а) інститут гражданського права; б) нормы, закрепляющие принадлежность материальных благ; в) нормы, регулирующие колективну. Собственность.
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store