Вы искали:

конс тов

В 2005 році було створено й зареэстровано в установленому порядку ТОВ  "Мрія". У липні 2007 р. в товариства виникло необхідність внести зміни до установчих документів, повязані із зміною місцезнаходження товариства, прийняттям до складу засновників нових осіб і виходом частини інших учасників. були зібрані всі необхідні документи подані для реєстрації змін. проте районна державна адміністрація відмовила в прийнятті документів висунувши вимоги щодо обовязкової перереєстрації товариства і збільшення статутного фонду до 46 000.Чи правомірні вимоги державної адміністрації щодо переведення перереєстрації товариства та збільшення розміру статутного фонду? Чи є підстави розгляду спору в арбітражному суді?
Был заключён договор между ТОВ и КП «Харьковский информационный центр» на предоставление места для размещения внешней рекламы.Срок договора с 13 мая по 30 июня 2010. Оплату не производили. В марте 2011 года КП «Харьковский информационный центр» подали в суд с иском об оплате задолженности (с этим мы согласны)и штрафные санкции за несдачу места. Места мы сдали путём демонтажа конси рукции и передали фотографию в этот ыцентр (как сказано в договоре), но мы не подписали акта передачи места (в договоре есть пункт что мы должны подписывать этот акт), на в договоре ещё есть пункт, где указаноЮ что если мы не получили разрешение на размещение рекламы, места считается сданым без подписания акта. Суд не принял это во внимание. Т.е. срок договора истёк, мы снесли конструкцию и оповестили об этом ...
1. Покажите схемами два возможных механизма образования ковалентной связи. При какой структуре элек¬тронных оболочек атомов возможен тот и другой слу¬чай? Влияет ли механизм образования ковалентной связи на ее свойства? 2. Рассчитайте тепловой эффект реакции СН4 (Г) + С12 (Г) = СН3С1 (Г) + НС1(Г), если известны тепловые эффекты реакций: 1) СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О, H = –892,0 кДж; 2) 2СН3С1 (Г) + 3О2 (Г) = 2СО2 (Г) + 2Н2О (Ж)+ 2НС1, H = –1374 кДж; 3) 2Н2О (Г) = 2Н2О (Ж), H = –571,7 кДж; 4) Н2 (Г) + С12 (Г) = 2НС1(Ж),H = –185,0 кДж. 3. Рассчитайте стандартную энтропию реакции образова¬ния оксида железа (III) из простых веществ по следующим данным: (I) 2Fe (Т) + O2 (Г) = 2FeO (Т), S = –145 Дж/К; (II) 4FeO (Т) + O2 (Г) = 2Fe2O3 (Т), S = –259 Дж/К. 3. Константа равновесия гомогенной ...
1. Покажите схемами два возможных механизма обра¬зования ковалентной связи. При какой структуре элек¬тронных оболочек атомов возможен тот и другой слу¬чай? Влияет ли механизм образования ковалентной связи на ее свойства? 2. Рассчитайте тепловой эффект реакции СН4 (Г) + С12 (Г) = СН3С1 (Г) + НС1(Г), если известны тепловые эффекты реакций: 1) СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О, H = –892,0 кДж; 2) 2СН3С1 (Г) + 3О2 (Г) = 2СО2 (Г) + 2Н2О (Ж)+ 2НС1, H = –1374 кДж; 3) 2Н2О (Г) = 2Н2О (Ж), H = –571,7 кДж; 4) Н2 (Г) + С12 (Г) = 2НС1(Ж),H = –185,0 кДж. 3. Рассчитайте стандартную энтропию реакции образова¬ния оксида железа (III) из простых веществ по сле¬дующим данным: (I) 2Fe (Т) + O2 (Г) = 2FeO (Т), S = –145 Дж/К; (II) 4FeO (Т) + O2 (Г) = 2Fe2O3 (Т), S = –259 Дж/К. 3. Константа равновесия гомогенной ...
Время беспл. конс. законч., поэтому пишу тут. Про обиды Гурприта. Это началось после того, как он понял, что, сломя голову, на Кипр я не понесусь и решил, что я с ним лишь играю. До меня он переписывался с Катажиной, потом оказалось, что она лишь использовала его, чтоб заставить другого парня ревновать. Потому он не верит в дружбу теперь. А мне с ним по-настоящему нравится общаться. Как я могу ему помочь?
Подскажите пожайлуста! ТОВ «Коломія» і АФ уклали договір на проведення аудиту. В загальному плані аудиту вказано, що аудит проводиться з 1.03 по 26.03.05. Перевірка відбулась своєчасно. Через 3 дні які були потрібні для оформлення Аудиторського висновку і інших підсумкових документів, АФ представила підприємству-клієнту висновок підписаний 29.03.05. Чи є порушення в діях аудитора?
руб.) Среднеспи-сочное число работников магазина Издержки обращения (расходы магазина по реализации това-ров) сумма (тыс. руб.) В процентах к обороту (гр.3/гр.1х100) А 1 2 3 4 1 501 20 29,6 5,9 2 700 23 37,8 5,4 3 1000 30 50,0 5,0 4 1100 31 52,3 4,8 5 1500 35 60,6 4,0 6 509 21 29,5 5,8 7 1318 29 58,0 4,4 8 725 24 39,2 5,4 9 1384 31 58,1 4,2 10 866 25 42,4 4,9 11 1213 31 54,6 4,5 12 955 27 48,7 5,1 13 1144 29 52,3 4,6 Продолжение Номер магазина Товарооборот (выручка от про-дажи товаров, тыс. руб.) Среднеспи-сочное число работников магазина Издержки обращения (расходы магазина по реализации товаров) сумма (тыс. руб.) В процентах к обороту (гр.3/гр.1х100) А 1 2 3 4 14 1077 29 51,7 4,8 15 568 22 34,1 6,0 16 1475 33 63,4 4,3 17 1200 34 63,6 5,3 18 1300 32 61,1 4,7 19 1015 30 49,7 4,9 20 990 33 ...
зобовязав ТОВ передати у заставу визначене договором майно. Договір застави був укладенний з метою забезпечення договору позики між ПрАТ і ТОВ. Не погоджуючись із рішенням суду, ТОВ подало касаційну скаргу. На думку ТОВ, виконання зобовязання за договором позики не може бути забезпечене заставою, оскільки ПрАТ не вчинило відповідних дій, які б свідчили про виникнення зобовязання за договором позики. Ні суд першої інстанції, ні апеляційної інстанції не досліджували обставин про те, що позичкові кошти від ПрАТ на рахунок ТОВ не надходили. Вищий госпордарський суд розглянув касаційну скаргу і скасував Київського апеляційного господарського суду та прийняв нове рішення. Чи законні дії суду касаційної інстанції? Чи є підстави для скасування рішення суду апеляційної інстанції? Які межі перегляду ...
Вопрос задан анонимно
02.12.15
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store