1. Визначити кальцієву і магнієву жорстокість води, якщо загальна жорстокість дорівнює 4 ммоль-екв/л і у воді міститься 20 мг/ліонія магнію. 2. Визначити масову частку води в ВаСl2 *2Н2О масою 1,7825

магнію. 2. Визначити масову частку води в ВаСl2 *2Н2О масою 1,7825 г. Якщо після висушування маса зразка стала 1,5502 г. Визначити відносну похибку цього аналізу. 3. Визначити масу натрій гідроксиду з титром 0,002654 г/мл. 4. Визначити нормальність і титр розчину КОН, якщо на титрування 10 мл КОН пішло 12,5 мл 0,11 в розчину НСl. 5. Визначити нормальність і молярність розчину алюміній нітрату, якщо 6,39 г його міститься у 300 мл розчину.
08.06.16
0 ответов
Ответов пока нет
Рекомендуем личную консультацию

Михаил Александров

Сейчас на сайте
Михаил Александров
Михаил Александров
Эксперт месяца
Помогу подготовиться к работам и экзаменам (ЕГЭ, ГИА), сделать домашние задания, в том числе и вузовский курс (кроме теории вероятности и статистики), проконсультирую и настрою на систему обучения
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Химия
1 ответ
27.01.11
Вопрос задан анонимно