До якої різниці потенціалів необхідно зарядити горизонтально розташовані на відстані 4 см одна від одної пластинки, щоб порошинка масою 3,2·10-11кг,

яка несе на собі 1000 “надлишкових” електронів виявилася в рівновазі між цими пластинами? g = 10 м/с2. Заряд електрона 1,6×10-19 Кл. Відповідь виразити в кВ.

Ответы

02.12.16
Рекомендуем личную консультацию

Газарян Офеля Мамиконовна

Сейчас на сайте
Я учительница, могу решать задачи по физике, матаематике и химии, буду рада помочь
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Физика