До якої різниці потенціалів необхідно зарядити горизонтально розташовані на відстані 4 см одна від одної пластинки, щоб порошинка масою 3,2·10-11кг,

яка несе на собі 1000 “надлишкових” електронів виявилася в рівновазі між цими пластинами? g = 10 м/с2. Заряд електрона 1,6×10-19 Кл. Відповідь виразити в кВ.

Ответы

Сейчас на сайте
02.12.16
Рекомендуем личную консультацию

Михаил Александров

Сейчас на сайте
Михаил Александров
Михаил Александров
Эксперт месяца
Помогу подготовиться к работам и экзаменам (ЕГЭ, ГИА), сделать домашние задания, в том числе и вузовский курс (кроме теории вероятности и статистики), проконсультирую и настрою на систему обучения
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Физика