Вы искали:

кзпп коментаро

методом GTG 20-тиметафазних пластинок від двох незалежних культур встановлено чоловічий каріотип з реципрокною транслокацією між хромосомами 1 та 11.Розрив та з’єднання відбулися у смугах 1q42 та 11q21.Сегменти, дистальні до цих ділянок, обмінялися. жен.Каріотип:46, ХХ Коментарі: при обстеженні методом GTG 20-тиметафазнихпластинок від двох незалежних культур встановле нонормальний жіночий каріотип з двома копіями всіх аутосом (22-і пари) та двома копіями Х-хромосоми. Хромосомні аномалії не виявлені. Спасибо!
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store