Вы искали:

нейропсихологическая характеристика психических функций

Клеточная активность и психические функции, какую роль играет клеточная активность в психических функциях, какая связь между этими двумя понятиями
8.1. Побудувати варіаційний ряд, полігон частот( для дискретного ряду) або гістограму частот (для інтегрального ряду), емпіричну функцію  та її графік. 8.2. Обчислити числові характеристики варіаційного ряду:          а)  показники серенього рівня ознаки (середнє значення, моду, медіану); б) показники варіаціі ознаки (розміри варіації, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, середнє лінійне відхилення, коефіцент варіації). 8.3. Обчислити надійний інтервал для генеральної середньої, вважаючи довірчу ймовірність рівною 0,95. 8.4. перевірити узгодженість варіаційного ряду за допомогою критерію Пірсона, вважаючи рівень надійності . 58 60 48 60 42 63 48 42 60 42 58 47 47 48 52 48 58 60 60 63 63 60 54 63 63 42 58 54 54 47 58 54 47 42 58 63 48 48 63 60 42 60 47 60 60 54 48 42 52 42 47 63 48 ...
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store