Вы искали:

koldawstwo

Здравтсвуйте! Пытался продать э-сигарету на сайте объявлений. Его удалили и из Ravimiamet прислали письмо. Что это значит? Что теперь будет? Ваше объявление было удалено в связи со следующим запросом из Ravimiamet: Ravimiseaduse (RavS) § 13 lõigete 1 kuni 3 kohaselt võib Eestis müüa ja kasutada ravimit, millel on Eestis kehtiv müügiluba, Ravimiameti poolt väljastatud ühekordne sisseveo- ja turustamisluba või mis on apteekides valmistatud vastavalt ravimiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele. Ravimeid võivad käidelda üksnes ravimite käitlemise tegevusloa omajad (RavS 2. ptk 6. jagu) ning ravimi reklaamimisel tuleb arvestada RavS 4. ptk 1. jaos sätestatuga. Karistusseadustiku § 372 lg 1 ja lg 3 näeb ette, et majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta ...
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store