Вы искали:

консультаця державного виконавця

нормальном языке. Стоит ли нам подписывать договоры или нет? Договір про надання бухгалтерських послуг № м. "__ "___________ 2014 р. Фізична особа — підприємець _______________ ,________, який діє від власного імені, з однієї сторони (надалі іменується Замовник), та________________________________________________________ (надалі — Виконавець) з другої Сторони, (разом іменуються „Сторони", а кожна окремо „Сторона") уклали цей договір про надання послуг (надалі іменується „Договір") про таке: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню передбачених цим Договором бухгалтерських послуг за плату (надалі іменуються «послуги»). 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 2.1. Виконавець із урахуванням ...
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store