Наведено результати n спостережень за ознакою X. Необхідно: а) побудувати розподіл вибірки і полігон частот; б) знайти емпіричну функцію розподілу і

побудувати її графік; в) знайти вибіркове середнє, вибіркову дисперсію і вибіркове середньоквадратичне відхилення; г) припускаючи, що ознака X розподілена в генеральній сукупності за нормальним законом, знайти з надійністю w= 0,95 інтервали довіри для

8

14

8

8

14

5

2

14

11

17

14

11

14

17

11

11

8

5

5

8

14

17

17

11

8

20

20

11

17

11

17

8

5

17

14

11

20

20

5

8

Ответов пока нет

Елена

от 50 p.
Елена
Елена
Эксперт месяца
Читать ответы

Михаил Александров

от 0 p.
Читать ответы

Галина Владимировна

от 0 p.
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Математика